top of page

     Wie zijn wij?

Hans en Rietje van der Lee (2019 - Revei

Podcast met meer persoonlijke achtergrondinfo

Onder deze link vind je een podcast (58 min.) waarin Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, ons interviewt.

Hans en Rietje van der Lee

Foto: Marlous Nijholt

Verlang jij ernaar meer van de spiritualiteit van Jezus te ontdekken of meer van Gods liefde te kunnen ontvangen?

Wij zetten ons graag in om met jou te delen wat wij daarover hebben geleerd en verworven.

We vinden het een voorrecht jou te mogen toerusten in het:

  • vinden van je hart en het leren leven vanuit je hart

  • ontdekken van de liefde die God in jouw hart legde

  • je ontwikkelen als mens van Liefde

Wij hebben samen de School van Liefde in het leven geroepen en 'Haal je hart op' ontwikkeld. Wij zullen ook beiden als trainer onze bijdrage geven aan de workshops.

 

Rietje voert een eigen praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training (zie haar website jij in verbinding). ​Vanuit deze deskundigheid heeft ze veel van de praktische oefeningen voor 'Haal je hart op' ontwikkeld en heeft ze ervoor gezorgd dat het geheel van de training optimaal aansluit bij de hartsbeleving van de deelnemers.

 

Hans is auteur van het boek Land van Liefde dat als inhoudelijke basis dient voor de training. Dit boek is een vervolg op eerdere boeken van zijn hand. Hij heeft dertien jaar leiding gegeven aan verschillende christelijke organisaties die zich direct of indirect bezighouden met aspecten die in deze training centraal staan. Hans is ook een ervaren spreker.

 

We hebben ons beiden mede laten vormen door tien jaar inzet onder mensen in moeilijke levensomstandigheden in steden als Amsterdam, Bangkok, Nairobi en Jakarta. In Jakarta, hoofdstad van Indonesië, woonden we daarvoor in een van de armste krottenwijken. 

 

Zowel Rietje als Hans is eerder betrokken geweest bij het ontwikkelen en verzorgen van trainingen op gebieden die overlap hebben met wat 'Haal je hart op' biedt. We zijn ook initiatiefnemers geweest voor het stichten van een gemeente en hebben daar leiding aan gegeven in de jaren voordat we ons in Jakarta gingen inzetten.

 

Ons leven heeft in het teken gestaan van een verlangen Jezus te volgen. We hebben gezocht naar wat hij bedoelde met het Koninkrijk van God en met zijn oproep zijn volgeling te worden. We hebben hierdoor ontdekt dat en hoe ons hart hierin de hoofdrol speelt. 

bottom of page