top of page

Opbouw van de training

'Haal je hart op' omvat drie modules van elk drie workshops. Een module bestaat uit een workshop op vrijdagmiddag gevolgd door een workshop op de morgen en middag van de zaterdag in de week erop.

Voor informatie over de planning klik je hier.

Elke workshop is opgebouwd uit:

  • een beknopte theoretische inleiding

  • inhoudelijke verdieping

  • interactie met andere deelnemers

  • eenvoudige praktische oefeningen

  • persoonlijke of gezamenlijke reflectie aan de hand van bezinningsvragen

  • groeien aan elkaar

Module 1 – (De) weg van je hoofd naar je hart

Deze module draagt het karakter van verkenning, herkenning en erkenning.

De focus is de rol van ons hart, hoe ons hoofd (verstand) dit in de weg staat en hoe we het contact ermee hebben verloren. We staan stil bij wat dit voor gevolgen heeft voor je ‘gewone leven’ en voor je contact met God. Je krijgt inzicht in je (meestal) latente hartsbegaafdheid.

Module 2 – Jij in verbinding met je hart
Deze module draagt het karakter van ontsluiting en vernieuwing.

We richten ons in deze module op hoe je (weer) in contact kunt komen met je hart, hoe je je hartsvaardigheden ontplooit en kunt gebruiken. Praktische oefeningen helpen je meer beschikking te krijgen over wat jouw hart je te bieden heeft.

Module 3 – Jouw hart verbonden met Gods hart
Deze module draagt het karakter van bestemming vinden.

God rustte je toe met een hart dat in verbinding kan zijn met zijn hart om vanuit die verbinding in het leven te staan. In deze module staat het ontwikkelen van die verbinding centraal.

Of je jezelf nu meer ziet als een verstands- of een gevoelsmens, deze training biedt je de kans vooral een hartsmens te worden.

bottom of page