top of page

'Land van Liefde' en onze andere boeken

Land van Liefde

Van hart tot hart in verbinding met God

Hans van der Lee

Land van Liefde is onze benaming voor het bestaan dat Jezus ooit vertegenwoordigde en dat hij het Koninkrijk van God noemde. Het is een werkelijkheid die het alledaagse ver overstijgt. Hij nodigt iedereen uit zich daarin bij hem te voegen. Om van hem te leren mens van Liefde te worden zoals hij dit was.

Om verbinding aan te gaan met die werkelijkheid hebben we ons hart nodig. Hoe beter we onze hartsvermogens leren ontwikkelen, hoe beter we contact kunnen maken met het Land van Liefde en met het hart van God.

Jezus belichaamde het Land van Liefde. Hij liet op die manier de mensen om zich heen ervaren hoe God het leven bedoelt. Ons (westerse) bestaan wordt gekenmerkt door een alles overheersende verstandscultus. Hierdoor hebben we vaak geen idee hoe we vanuit het contact met ons eigen hart verbinding kunnen aangaan met het Land van Liefde en Gods hart.

Het boek biedt een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen over de bijzondere vermogens van ons hart. Het legt deze uiterst interessante, nieuwe inzichten naast wat we in de Bijbel lezen over ons hart. Daarnaast maakt het gebruik van het begrip en de ervaring van mensen zonder religieuze affiliatie. Verder staat het boek stil bij hoe God zich uit over zijn hart en bij hoe hij ons hart toerustte om in contact te zijn met het zijne. Dit contact weer aan te leren gaan, is het kernthema van dit boek. Lees meer.

De''Haal je hart op' training is gebaseerd op dit boek dat een vervolg is op Hartstocht (zie hieronder).

Land van Liefde is te bestellen via elke boekhandel of webshop zoals bol.com.

Hartstocht (2014) is een verslag van hoe we ons hebben ingezet in een van de armste sloppenwijken van Jakarta, Indonesië. Door daar te leven, wilden we aan den lijve ervaren wat het betekent dat Jezus ooit zei dat armen gemakkelijker Gods Koninkrijk binnengaan dan rijken.

Het werd een heel moeilijke, maar ook uiterst waardevolle ervaring die ons op een nieuw spoor zette. Van dit bijzondere avontuur hebben we veel geleerd. Het meest wezenlijke hiervan is hoe ons hart een hoofdrol vervult in het volgen van Jezus en het delen van onze liefde met God en medemens.

Van Volg jij Mij verschenen drie drukken, waarvan de eerste in 2005. Het boek bevat een diepgaande studie  over wat Jezus bedoeld kan hebben met zijn oproep hem te volgen.

Volg jij Mij probeert een antwoord te geven op vragen zoals:

Wat betekende het dat Jezus de rol van rabbi op zich nam?

Wat hield het oorspronkelijk in een rabbi te volgen?

Wat betekent het om een goede leerling van die rabbi te zijn?

Wat zijn de implicaties daarvan voor ons in deze tijd?

Hoe word je meer zoals Jezus ooit was?

Terug naar onze bestemming (2008) verwoordt een visie op hoe de oorspronkelijke beweging van volgelingen van Jezus na enkele eeuwen verinstitutionaliseerde. Het georganiseerde christendom dat hiervan het resultaat was en zich kerk noemde, verloor daarbij wat de volgelingen van rabbi Jezus ooit het meest kenmerkte.

Vragen waarop dit boek een antwoord probeert te geven zijn:

Hoe kunnen we als hedendaagse volgelingen van Jezus die oor-spronkelijke bestemming terug-vinden?

Wat is of hebben we daarvoor nodig?

Wat staat ons daarbij in de weg?

Verkondig het Koninkrijk verscheen in 2001. Het is de weerslag van een studie over hoe Jezus omging met armoede en rijkdom. Het gaat in op vragen zoals:

Wat betekent arm van geest zijn?

Hoe ga je om met (die) armoede?

Wat voor rol speelt geld daarbij?

Dit boek was het resultaat van een zevenjarige inzet onder vluchtelingen van burgeroorlogen in zowel Azië als Afrika. Het is ook een weerslag van wat we leerden van ander werk onder de armsten op die continenten. Hiervoor woonden we eerst in Bangkok (Thailand) , later in Nairobi (Kenia)

bottom of page