top of page

   Meer over 'Land van Liefde'

Land van Liefde

Van hart tot hart in verbinding met God

Hans van der Lee

Het boek is gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de biochemie, neurocardiologie, kwantumfysica, emotiewetenschappen en psychologie. Deze uitkomsten worden samengevoegd met wat de theologie ons aanreikt.

Op elk van deze terreinen zijn er de laatste jaren nieuwe ontdekkingen gedaan over onze latente hartsvermogens. Wanneer we deze ontdekkingen naast elkaar leggen, ontstaat er een beeld van ons hart en waartoe het in staat is dat duidelijk maakt dat het fysieke orgaan belangrijke metafysische (transcendente) en spirituele eigenschappen vertegenwoordigt die veelal nog op ontplooiing wachten.

Het ontwikkelen van je hartsvermogens is de mooiste en meest betekenisvolle uitdaging die je als mens kunt oppakken. Hoe meer je in contact komt met je hart, hoe meer de diepte van je menszijn tot zijn recht kan komen. Hoe meer je ook je kunt leren verbinden met het Hart van Alles, het hart dat zowel dit universum draagt als dat het ernaar verlangt zich diep met jou, mij en ieder ander te verbinden in onvoorwaardelijke en onbegrensde Liefde.

 

Het boek is opgebouwd uit zeven hoofdstukken (zie het overzicht hieronder). In elk hoofdstuk geeft de auteur illustraties vanuit eigen leven. Het bevat een grote hoeveelheid voetnoten met verwijzing naar een scala aan (wetenschappelijke) bronnen en bijbelteksten. Veel paragraven starten, ter illustratie, met een Engelstalig citaat. Voor het begrijpen van de inhoud van die paragraven heb je die citaten echter niet echt nodig. Het biedt verder een lijst met aanbevolen literatuur en een bijzonder uitgebreid register met namen, steekwoorden en begrippen. Dit maakt het eenvoudig om aangehaalde personen of termen terug te vinden of door het boek heen te volgen.

Overige informatie

Het boek bevat 230 bladzijden en is verkrijgbaar in paperback vorm. Afhankelijk van de vraag komt er misschien ook een versie met harde kaft.

 

Bestellen

De prijs van de paperback is € 21,50.

Het boek is uitgegeven onder ISBN nummer: 9789402180299 en kan worden besteld bij iedere (online) boekhandel.

Via deze link is het te bestellen bij Bol.com.

Hoofdstukoverzicht  

Hoofdstuk 1 is een introductie tot de thematieken die in het boek worden verkend. Het geeft beknopt een aantal uitgangspunten en conclusies die in de hoofdstukken die volgen worden onderbouwd. Het verkent de weg die ons tot in het Land van Liefde brengen kan. Een weg die aansluiting zoekt bij hem die van zichzelf zei dat hij de Weg is, de Waarheid en het Leven.

Hoofdstuk 2 staat stil bij wat de Bijbel vertelt over hoe we vanuit dit Land in ballingschap kwamen. Dat we ons thuisland kwijtraakten en ons daar niet of nauwelijks meer bewust van zijn. Dat Jezus kwam om ons daaraan te herinneren en de weg te tonen waarlangs we weer thuiskomen.

Hoofdstuk 3 laat de wetenschap aan het woord die zich bezighoudt met ons hart en de vermogens die daarin (vaak latent) aanwezig zijn. Dit hoofdstuk legt de link tussen wat men van oudsher ziet als wat ons hart is en wat de hedendaagse wetenschap daarover aan inzicht heeft vergaard.

Hoofdstuk 4 kijkt naar wat we in de Bijbel vinden over ons hart en staat stil bij hoe je je hart kunt openen. Hoe je leert waarnemen met wat Paulus de ogen van ons hart noemt en hoe je met het zicht daarvan de weg tot in het Land van Liefde kunt vinden.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan wat God ons voorhoudt over zijn hart. Het biedt je zicht op hoe hij zijn hart voor je open legt en het maakt duidelijk hoe hij zich door ons in het hart laat kijken. Het helpt te verstaan wat Gods hartsboodschap is en hoe zijn hart tot ons spreekt.

Hoofdstuk 6 vraagt aandacht voor hoe je de regie over je leven uit handen kunt nemen van je verstand en weer teruggeven aan je hart. Het geeft aan wat hiervoor nodig is en wat daar verder bij komt kijken. Het bespreekt wat voor moeite je kunt ervaren bij het leren leven vanuit je hart

Hoofdstuk 7 staat stil bij wat liefde is vanuit het perspectief van de emotiewetenschap en hoe het je zowel lichamelijk als emotioneel meer uit de verf doet komen. Het schetst een beeld van hoe het leven er in het Land van Liefde uitziet en wat het inhoudt mens van Liefde te worden.

bottom of page