Kom je hart ophalen!

Verlang jij naar (betere)

hartsverbinding met God?

Verlang jij ernaar meer van Gods liefde te ervaren?

Kom dan naar de training

'Haal je hart op'

bij de

School van Liefde!

 

 

In 'Haal je hart op' leer je hoe je verbinding maakt met je hart.

 

Alleen jouw hart stelt je in staat Gods liefde en zijn hart te beleven!

'Haal je hart op'

begeleidt je in het ontwikkelen van je hartsvermogens.

'Haal je hart op' is een training van de School van Liefde die je toerust mens van Liefde te worden.

God is Liefde. De werkelijkheid die hij vertegenwoordigt, noemen wij het Land van Liefde. Jezus noemde dit het Koninkrijk van God. Als mens van Liefde vind je je thuis in het Land van Liefde.

In 'Haal je hart op' leer je hoe je je hartsverbinding met God verdiept. De training is vooral praktisch van aard, gericht op jouw persoonlijke vorming, toerusting en ontwikkeling.

Voor de theoretische onderbouwing van wat je in de training krijgt aangereikt, putten we uit het boek Land van Liefde. Het is belangrijk dat je dit voorafgaand aan de training hebt gelezen.

'Haal je hart op' is kleinschalig van opzet (max. 15 personen) voor een optimaal leerklimaat en om goed contact tussen trainers en deelnemers te waarborgen.

Het unieke van deze training is dat je begeleiding krijgt in het verdiepen van je vermogen om in contact met je hart te zijn. Je krijgt ook handvatten aangereikt voor het ontwikkelen van je hartsbegaafdheid.

Een goede ontplooiing van je hartsvaardigheden is essentieel om in contact te zijn met het Land van Liefde en om te leren dit te vertegenwoordigen.

 

Voor informatie over de opbouw van de training klik hier.

Land van Liefde

Van hart tot hart in verbinding met God

Hans van der Lee

Hans van der Lee